Mistelbach dobbeltmord: Hva skjedde egentlig (2023)

Sist oppdatert den

Bayreuth tingrett

vonJohannes Pittroff

I rettssaken mot Mistelbach-dobbeltdrapet har Bayreuth tingrett nå avsagt dommen.

Mistelbach dobbeltmord: Hva skjedde egentlig (1)

Felix S. (til venstre) og Hannah S. (til høyre) ved forkynnelsen av dom ved Bayreuth Regional Court 23. januar 2023. Foto: Johannes Pittroff

Rettssaken mot dobbeltdrapet i Mistelbach ved Bayreuth Regional Court ble avsluttet i dag, 23. januar 2023. Dommene mot Felix S. og Hannah S. er avsagt.

Mistelbach dobbeltmord: prosessen tar slutt

Dobbeltmordet på Mistelbachrystet publikum for omtrent et år siden, i januar 2022. Rettssaken ved tingretten i Bayreuthbegynte 19. oktober 2022. For lukkede dører bør retten i løpet av de påfølgende månedene avgjøre om Felix S. (19) og Hannah S. (17) er skyldige og hvilke straffer de fortjener. Dommen kom i dag, 23. januar 2023.

Dommer Andrea Deyerling leste dommen på rundt en time og 40 minutter. Hun gikk i detalj om ugjerningsforløpet, slik det kom frem underveis i prosessen. Handlingen natt til 9. januar 2022 ble innledet av en lang tid hvor Hannahs hat mot foreldrene økte mens de desperat lette etter en løsning.

Dommer belyser kriminalitetsbakgrunn

"Hun forrådte foreldrene sine, ignorerte foreldrenes forbud," sa dommer Deyerling. Hannah fortsatte å hoppe over skolen. — Foreldrene følte seg overveldet over oppdragelsen. Foreldrene Antje og Stefan S. snakket med venner om det og kontaktet ungdomsvernkontoret høsten 2021. Moren opplyste at hun ønsket å ta et selvforsvarskurs for å beskytte seg mot datteren.

På den tiden var Hannah og Felix et par. Felix hadde mistet læretiden som blikkenslager på grunn av for mye fravær, moren hadde kastet ham ut av leiligheten på 18-årsdagen hans. Som et resultat ble han hos familien S.. Han var godt integrert i familien, sa dommeren i sin dom. «Han ble avbildet med de fire barna på familiens julehilsen. I likhet med barna fikk også Felix S. en julegave.»

Felix ville ikke ha kranglet med legeparet. Han sa til venner: "De er veldig hyggelige mot meg. De ga meg et hjem.» Hannah på den annen side fortsatte å fortelle ham om hvordan foreldrene hennes «underkuet» henne. Hun fortalte ham om fars vanlige slag, at han hadde tatt henne i nakken og løftet henne opp. Felix hadde aldri vært vitne til en slik påstått hendelse, og påstandene viste seg å være falske i retten. Men Felix trodde på Hannah. Ifølge dommer Deyerling fant hun ut at han lett kunne manipuleres – og utnyttet dette bevisst.

I tillegg har Hannah gjentatte ganger fortalt venner og bekjente at hun hater foreldrene sine og at hun ønsker dem døde.

Det skjedde samme dag

8. januar 2022, en lørdag, gikk i utgangspunktet uten noen spesielle hendelser i S.-familiens hus i Mistelbach, ifølge dommer Deyerling. Felix spiste frokost med foreldrene og Hannahs tre søsken – på den tiden 14, 12 og 5 år. Hannah sov fortsatt på dette tidspunktet. Om ettermiddagen gikk moren på skøyter med Hannahs søsken; faren bygde en iglo i snøen sammen med sønnene sine sent på ettermiddagen.

Hannah ble hjemme, hun skulle skrive søknader. I stedet satte hun rundt kl. 12.00 i gang et internettsøk som kom frem under rettsmøtet. Klokken 11:59 skrev hun inn i søkemotoren: "Har du lov til å bo alene i foreldrenes hus klokken 16 hvis de er døde?"

Om kvelden så de alle på TV sammen – Felix og Hannah også. Da alle la seg, trakk Felix og Hannah seg tilbake til barnerommet. «Utover kvelden sa Hannah at det endelig var nok. Foreldrene må gå», sa dommeren. «Hannah S. gjorde det klart at hun ønsket å drepe foreldrene sine nå.» Hun og Felix tok beslutningen om å handle sammen.

knivstukket mens han sov

Hannah ga ham en hodelykt og svarte arbeidshansker. Felix tok kniven sin, prøvde den svarte balaklavaen foran Hannah. "Du ser veldig sexy ut," sa hun til ham. Rundt klokken 12.30, i mørket, gikk han ned til foreldrenes soverom. Først gikk han til sin sovende far med kniven, som hadde en bladlengde på åtte centimeter.

Uten forvarsel stakk han Stefan S., og ønsket å treffe hovedpulsåren. Etter flere kraftige stikk snudde han seg bort fra faren og ville gå til Antje S. på den andre siden av sengen. Men faren var ikke død ennå. — Stefan S. reiste seg ut av sengen og fulgte etter tiltalte. sa dommeren. Han tok tak i Felix, som snudde seg og stakk hodet, nakken og brystet hans «med massiv kraft». Stefan S. sank i bakken.

Så gikk Felix til moren sin og stakk hodet, nakken og brystet med kniven. Hun våknet og begynte å skrike i panikk. Hun ville sette seg opp, han dyttet henne tilbake på sengen med sin ledige hånd, fortsatte å stikke henne raskt og kraftig med den andre «til skrikene hennes stoppet».

Begge døde i løpet av minutter av alvorlige skader.

Søsken forhindret fra å ringe 911

Hannah ventet i mellomtiden på barnerommet sitt. Morens skrik vekket hennes 14 år gamle bror og gikk inn i gangen. Hannah kom mot ham, stoppet ham. Lillebroren spurte søsteren sin hva som foregikk. Hannah sa at Felix drepte foreldrene akkurat nå. Han burde ikke gå ned.

Felix forlot soverommet, gikk ut på balkongen, knuste balkongvinduet med en hammer. Det skal se ut som et innbrudd. Så kom han ovenpå, hvor han møtte Hannah og hennes 14 år gamle bror. Felix fortalte begge at han drepte foreldrene. Broren løp deretter frem og tilbake i panikk, og ønsket å ringe nødnummeret. Hannah og Felix stoppet ham. Hannah sa til broren sin: "Det er ikke så ille. Vi kan alle bli i huset. Felix er allerede 18, han kan adoptere deg.»

Den 12 år gamle datteren våknet også og kom ut av rommet sitt. Broren ropte til henne å ringe 911. Hannah og Felix tok fra seg telefonene sine.

Flukt til Bayreuth

Hannah og Felix bestemte seg for å flykte. Hannah pakket sammen klær på rommet sitt, så planla de å kjøre bort i foreldrenes Ford Galaxy. Forsøket mislyktes fordi Felix ikke klarte å reversere. De flyktet deretter til fots, holdt hender, og gikk fire kilometer til Bayreuth.

Felix foreslo at han skulle overgi seg til politiet - han ville påta seg forbrytelsen og holde dem utenfor. Hun var enig. Rundt klokken 03.50 dro Hannah til Bayreuth politistasjon, Felix bodde i nærheten. Hun fortalte politibetjentene hvor de skulle finne Felix.

Slik gikk prosessen

Som dommer Deyerling forklarte da dommen ble avsagt, hadde Felix allerede i begynnelsen avgitt en omfattende tilståelse om forbrytelsen. Først hevdet han å ha handlet uavhengig mens Hannah sov. Ifølge påstanden handlet han ut fra innestengt sinne og en aggresjonsforstyrrelse. Det viste seg å være feil – han ville bare beskytte kjæresten sin. Uttalelsene hans om selve handlingen viste seg å være sanne i alle detaljer.

Hannah nektet for all involvering i forbrytelsen til slutten. Retten kom imidlertid til konklusjonen: «Hannah er initiativtakeren til denne handlingen», sa dommeren. Uten hennes manipulasjon av Felix, ville ikke dobbeltdrapet ha skjedd.

begrunnelse for straffene

Retten konkluderte med at Hannah var drevet av et «avgrunnsdybt hat» mot foreldrene. Den påståtte grusomme behandlingen av foreldrene viste seg imidlertid å være løgn. Felix handlet for å beskytte kjæresten sin "og for å gjøre henne lykkelig". I løpet av prosessen viste han seg å være lett manipulert, med lite selvtillit og stor frykt for tap.

Ifølge dommeren viste Felix sin skyld og anger i rettssaken. Igjen og igjen brøt han sammen i gråt. At de var angertårer viste seg først ved at han gråt når det gjaldt konsekvensene av handlingene hans for andre – ikke sin egen straff. I tillegg viste han ikke følelsene sine, men prøvde å skjule dem. Hannah på sin side viste ingen empati under prosessen, heller ikke overfor søsknene sine.

Disse straffene venter på de to

Retten dømte Felix S. til 13 år og seks måneders fengsel for drap i to flertallssaker. Retten har dømt Hannah S. til ni år og seks måneders fengsel for drap i to separate saker.

Begge ble dømt under ungdomsrettssystemet. Felix S. var myndig på gjerningstidspunktet, men ifølge retten ennå ikke i et voksent utviklingsstadium. Hans fulle tilståelse og anger fungerte bra for ham. På grunn av forbrytelsens grovhet bestemte retten at normal ungdomsstraff skulle overskrides. Egentlig er det gitt en maksimumsstraff på 10 år for ungdomsforbrytere.

Hannah S. tjente ifølge dommeren på at hun ikke var aktivt involvert i forbrytelsen.

Som dommer Deyerling husket, blir Hannah S.s tre små søsken etterlatt som foreldreløse. "Denne handlingen har brakt uendelig lidelse til så mange. Det er uforståelig og uforståelig.»

Flere artikler om emnet

/vonJohannes Pittroff

Mistelbach dobbeltmord: Hva skjedde egentlig

/vonJohannes Pittroff

Dobbeltdrap i Mistelbach: Disse straffene er påkrevd

/vonJohannes Pittroff

Dobbeltdrap i Mistelbach nær Bayreuth: straffutmålingen utsatt igjen

/vonredaksjonen

Dobbeltmord i Mistelbach: Dette er gjeldende status

/vonredaksjonen

Dobbeltdrap i Mistelbach: Slik gikk det torsdag

/vonredaksjonen

Liv for dobbeltdrap i Mistelbach? Dette er straffene som tiltalte står overfor dersom han blir dømt

/vonredaksjonen

Myrdet legepar i Mistelbach: Slik forbereder retten i Bayreuth seg

/vonredaksjonen

Myrdet barnelege i Mistelbach nær Bayreuth: datter og venn snart i retten

/vonredaksjonen

Påstått dobbeltdrap på et par leger: påtalemyndigheten tar ut drapssiktelser mot datteren deres (16)

/vonredaksjonen

Pediatrisk praksis i Bayreuth følelsesmessig innviet av drept lege - partner snakker om praksis som "ønsket barn"

/vonredaksjonen

Dobbeltmord i Mistelbach: Boken om den døde faren publisert – medlege med et emosjonelt budskap

/vonredaksjonen

Drept barnelege nær Bayreuth: kriminalitet truer med å stupe "hjerteprosjekt" ned i avgrunnen - medpartner med desperat appell

/vonredaksjonen

Etter den blodige handlingen i Mistelbach: «Det blir aldri det samme igjen» – en legekollega med et følelsesladet budskap

/vonredaksjonen

Påstått dobbeltdrap av Mistelbach: Hva er kjent om den uforståelige handlingen så langt

/vonredaksjonen

Drap på et par leger i Mistelbach: Kripo sjekker forbindelsen til drapet på Daniel W.

/vonredaksjonen

«Tårene renner som en bekk»: Rørende julegave fra den døde barnelegen til sin praksispartner

/vonredaksjonen

Drept par i Bayreuth-distriktet: forferdelse over døden til en populær barnelege (51)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 10/12/2023

Views: 6463

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.